Bilet al
Blockchain & Bitcoin Conference Turkey 2018

 

GERÇEK ŞAHISLAR VE TÜZEL ŞAHISLAR İÇİN DÜZENLENEN AKTIVITEYE

BİLET SATIŞI İÇİN AÇIK TEKLİF

(WEB-SİTEDE BİLET SATIŞI)

 

Smile Expo s.r.o., yerleşim adresi Karpova 42/14, Staré Město, 110 00, Prag 1, ID No: 039 45 065, ticari işletmeler cisiline Prag şehir mahkemesi tarafından C 240346 sayılı kayıt işlemiyle kaydedilmiştir (“Uygulayıcı”), işbu sözleşmeyi herhangi bir gerçek şahısla ve tüzel şahısla (‘’Müşteri’) akdetmektedir. İşbu Sözleşme, standart koşullar esasında düzenlenmiş olup, tüm değişiklikleri ve ilaveleri göz önüne alarak 89/2012 Coll. sayili Medeni Kanunun 1780. ve 1798. Bölümlerin hükümlerine (“Medeni Kanun”), uygun olarak Tarafların arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.

1. İŞBU SÖZLEŞMEDE UYGULANAN TERMİNOLOJİ VE TANIMLAR

    1. Işbu Sözleşmede aşağıda belirtilen terminoloji ve tanımlar uygulandıkları durumlarda, metinde farklı yorum olmadığı sürece bu terminoloji ve tanımlar aşağıda belirtilen anlamı taşıyacaklardır. Tekil şekli yugulandığı yerlerde çoğulu için anlam aynı olarak geçerli olacaktır ve aksine çoğulu olduğu durumlar için de tekil için anlam aynı olarak geçerli olacaktır.
      1. Geçici çalışanlar – Uygulayıcının işe aldığı, üçüncü tarafların temsilcileri, mesela güvenlik servisi yada misafir karşılama servisinin elemanları.

1.1.2. Sözleşme – işbu sözleşme, onun tüm ekleri ve ilaveleri, tüm tadil metinleri.

1.1.3. Uygulayıcı – Smile Expo s.r.o.

1.1.4. Müşteri – işbu Teklifi kabul edip, bileti satın alan ve onun karşılığını ödeyen şahıs.

1.1.5. Aktivite – Uygulayıcı yada menfaatlerinin Uygulayıcı tarafından temsil edildiği başka bir şahıs tarafından organize edilen "Blockchain & Bitcoin Conference Turkey" isimli aktivite. Aktivite hakkında bilgiler, sitede bulunabilir.

1.1.6. Teklif – madde 2’de belirtildiği gibi işbu Sözleşmenin konusunu teşkil eden açık teklif.

1.1.7. Sipariş – Müşterinin Aktiviteye sanal mağazada satılan Bileti satın alma kararı.

1.1.8. Düzenleyici – Uygulayıcının “düzenleyici” olarak belirlediği temsilcisi.

1.1.9. Sanal mağaza – Uygulayıcıya ait sitede çalışan bir mağaza.

1.1.10. Taraf – Uygulayıcı, Müşteri ve Ziyaretçi.

1.1.11. Fiyat – biletin katma değer vergisi (KDV) hariç fiyatı.

1.1.12. Hizmet – Uygulayıcının Ziyaretçilere sunduğu, aktiviteyi ziyaret etme hizmeti.

1.1.13. Bilet – Aktiviteyi ziyaret etme hakkını veren belge. Bir bilet, ancak bir kişi için geçerlidir.

1.1.14. Düzenlenme yeri – InterContinental İstanbul, adres: Asker Ocağı Cad. No:1 Taksim 34435, İstanbul, Türkiye.

1.1.15. Ziyaretçi – Müşterinin kayıt formunda belirlediği şahıs (şahıslar).

1.1.16. Web sitesi - https://turkey.bc.events/ URL’li online web sitesi.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşmenin konusu, işbu Teklifte belirtilen şartlara uygun olarak, sanal mağazada Aktiviteye giriş biletinin Müşteriye satışıdır.

2.2. Uygulayıcı, hizmeti Ziyaretçilere sunmaktadır.

 

3. AKTİVİTENİN VE TEKLİFİN ŞARTLARI

3.1. Aktivitenin düzenleneceği zaman, web sitesinde belirtilmektedir.

3.2. Web sitesinde yayınlanmış Aktivite programı, bir ön programdır. Aktivitenin bazı bileşenleri, Uygulayıcı tarafından, onun münferit kararıyla benzerleriyle değiştirilebilirler yada tamamen kaldırılabilirler.

3.3. Uygulayıcı, Ziyaretçiye hiizmeti toplu bir şekilde, Aktivitenin diğer Ziyaretçileriyle birlikte sunacaktır. Hizmetin sunulacağı Ziyaretçilerin toplam sayısı, Uygulayıcı tarafından belirtilecektir.

3.4. İşbu Teklifin kabulü, ancak Müşteri aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirdiği durumda yerine getirilmiş sayılır.

-web sitesinde kayıt formunu doldurup,

- biletin ücretini tam tutarda ödediyse.

3.5. Müşterinin Teklifi kabul etmesi, işbu Sözleşmenin şartlarını koşulsuz bir şekilde kabul etmiş olması demektir.

3.6. İşbu Teklif, Aktivitenin sonuna kadar Medeni Kanunu 1784 (2) maddesi kapsamında her türlü şahıslarla akdedilebilir açık bir tekliftir.

3.7. Biletin fiyatı web sitede yayınlanmaktadır.

4. TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Uygulayıcının yükümlülükleri şunlardır:

4.1.1. Aktiviteyi organize edip, gerektiği takdirde, medeni hukuka uygun olarak Aktivitenin düzenlenmesi için ilgili hizmetlerin sunulmasına dair sözleşmeleri akdetmek,

4.1.2. işbu Sözleşme akdedildikten sonra, Müşterinin kayıt formunda belirttiği elektronik posta adresine Aktiviteye giriş biletini yollamak,

4.1.3. web sitesinde değişiklerle ilgili bilgileri yayınlayarak, müşteriye Aktivitede yapılan her türlü değişiklikleri ve ilaveleri bildirmek,

4.1.4. Aktivitede Uygulayıcının temsilcilerinin bulunmasını sağlamak ve

4.1.5. müşterinin yada Ziyaretçilerin kişisel bilgilerini yayınlamamak ve işbu Sözleşmenin 4.2.6 ile 4.5 maddelerinde ve Çek Cumhuriyetinin yada Aktivitenin düzenleneceği yerin yasalarınca öngörülmüş olan durumlar dışında, müşteriyle Ziyaretçinin bilgilerine üçüncü şahıslar tarafından erişimi vermemek.

4.2. Uygulayıcının yükümlülükleri şunlardır:

4.2.1. Müşteriden Teklifin tüm şartlarını kabul etmesini talep etmek,

4.2.2. Biletlerin paralarını almak için diğer şirketlerin hizmetlerini kullanmak,

4.2.3. ilgili değişiklikler hakkında bilgileri web sitesinde yayınlayarak, Aktivitenin programını tek taraflı kararla değiştirmek,

4.2.4. müşterilerini web sitesinde ilgili çalışmaların yapılacağına dair bildirerek, kendisi için uygun zamanda web sitesini açmak ve kapatmak, sunucusunda ve web sitesinin çalışması için kullanılan diğer cihazlarda, gerekli bakım ve düzeltici-önleyici çalışmaları yapmak,

4.2.5. mücbir sebepler yer aldığı durumda (işbu Sözleşmenin 7. maddesinde tanımlanmıştır), Hizmeti sunmama hakkını kullanmak,

4.2.6. madde 4.5’e uygun olarak, Müşterinin iletişim bilgilerine, bilgilendirici materiyalleri içeren mektupları yollama hakkını kullanmak,

4.2.7. Aktivitenin ve onun Ziyaretçilerinin fotoğraf ve ses-video kayıtlarını yapmak, ayrıca bu kayıtları Aktivitenin düzenleneceği yerde yapmak. Uygulayıcı (onun sözleşmeli ortakları ve yetkili personeli), yukarıda bahsi geçen fotoğrafları ve ses kayıtlarını baskı medyasında ve kendi web sitesinde kullanma hakkı dahil olmak üzere, Müşterinin, onun temsilcilerinin yada Ziyaretçilerin muvafakatlerini almadan ve Müşteriye, onun temsilcilerine ve Ziyaretçilere herhangi bir tazminat / ücret ödemeden istediği şekilde kullanabilir, ve

4.2.8. Ziyaretçilerin önceden muvafakatlerini almadan, bilgilerin toplanması, sistemleştirilmesi, muhafazası, yenilenmesi, değiştirilmesi, kişiselleştirilmesi, bloke edilmesi ve yok edilmesi işlemleri dahil olmak üzere, müşterinin sunmuş olduğu, Ziyaretçilerin kişisel bilgileriyle işlemler yapabilir. Müşterinin ve (Müşterinin bilet ücretini (ücretlerini) ödemiş olduğu) Ziyaretçinin işbu Teklifi kabul etmeleri ve ödemeyi yapmaları, Uygulayıcının Sözleşmenin işbu kısmında öngörülen haklarını kabul ettiklerinin anlamında gelmektedir.

4.3. Müşterinin yükümlülükleri şunlardır:

4.3.1. İşbu Sözleşmeyi onaylamadan önce, web sitesinde işbu Sözleşmenin şartlarını ve Biletin fiyatını öğrenmek,

4.3.2. Uygulayıcıyı kendisinin KDV mükellefi olarak yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek,

4.3.3. işbu Sözleşmenin şartlarını kabul etmek,

4.3.4. Aktivite için uygulanmış olup, web sitesinde yayınlanmakta olan yaş limitlerine uyunmasını sağlamak,

4.3.5. Biletin alımı esnasında kendisinin ve/veya Ziyaretçinin gerçek bilgilerini göstermek. Müşteri, istenilen bilgileri beyan etmekten vazgeçtiği durumda, Uygulayıcı Bilet satışını reddetme hakkını kullanabilir,

4.3.6. Müşterinin bilgilerini yollamadan önce kontrol etmek. Müşteri, Bilet siparişi için kullandığı bilgilerin gerçek ve güncel olmalarından tam sorumluluk taşımaktadır,

4.3.7. Biletin fiyatını tam olarak ödemek,

4.3.8. erginlik yaşına gelmeyen şahıslardan gelen siparişleri Uygulayıcıya yollamamak. Erginlik yaşına gelmeyen şahıslardan gelen siparişler reddedilecektir,

4.3.9. Aktiviteye giriş hakkını veren rozeti (bileti) aldığında, Düzenleyiciye yada Acenteye ait personelin talebi üzerine kendi kimlik kartını vermek,

4.3.10. Aktivitenin düzenlendiği yere her giriş yaptığında, Düzenleyiciye yada Acenteye ait personelin talebi üzerine kendi kimlik kartını vermek, ve

4.3.11. Uygulayıcıya, Müşteri yada (Müşterinin satın aldığı biletin (biletlerin), adına düzenlenmiş olduğu) Ziyaretçi tarafından yapılan yasa, kural ihlalleri yapıldığı, yada 4.2.6., 4.2.7, 4.2.8., 4.5. ve 4.6 maddelerinin hükümlerince istenilen kabuller olmadığı durumlar dahil olmak üzere, işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerin ihlali yapıldığı durumda, getirilen her türlü zararların yada cezaların tazmin edilmesini garanti etmek.

4.4. Müşterinin hakları şunlardır:

4.4.1. web sitesinde bileti sipariş etmek. Bunu yaparak Müşteri, satın almanın nasıl yapıldığına bakmaksızın, Uygulayıcının hizmetini kullanması durumda, işbu Teklifin şartlarını tamamen kabul ettiğini onaylamaktadır.

4.4.2. “Bilgilendirme Hizmetlerini Sunan Şirketlerin Bazı Hizmetleri Hakkında” 480/2004 Coll. Sayılı Kanunun, Reklam İlanlarının Düzenlenmesi Hakkında” 40/1995 Coll sayılı Kanunun hükümlerince ve Çek Cumhuriyerinin yada Aktivitenin düzenleneceği yerin uygulanabilir yasaların hükümlerine uygun olarak Uygulayıcıyı bildirerek, 4.2.6 maddesine uygun olarak sunulan reklam nitelikli materiyallere aboneliğinden vazgeçmek; ayrıca,

4.4.3. web sitesinde sunulan ödeme seçeneklerinin arasında uygun ödeme şeklini ve Biletin Fiyatını seçmek.

4.5. Uygulayıcı ve Müşteri, Müşterinin işbu Sözleşmeye uygun olarak ödemeyi yapmakla (kısmen yapılan ödemeler de dahil olmak üzere) Uygulayıcının ve/veya Uygulayıcının sözleşmeli ortaklarının sundukları mallar/hizmetler/ürünler hakkında bilgilendirici ve reklam nitelikli materiyalleri, ayrıca daha önce almış olduğu materiyallerle ilgili bilgileri almaya muvafakatini verdiğini kabul etmektedirler. Müşteri, sektördeki haberleri bildirmek ve/veya Uygulayıcının ve/veya Uygulayıcının sözleşmeli ortaklarının sundukları malların/hizmetlerin/ürünlerin pazarlamasını yapmak amacıyla Uygulayıcının isteğine bağlı herhangi bir şekilde yayınladığı haber bültenlerini, elektronik bilgi bültenlerini ve diğer (hem kişisel, hem de toplu) listeleri almayı kabul ettiğini teyit eder ve muvafakatini vermektedir.

4.6. Uygulayıcı ve Müşteri, Uygulayıcının (onun sözleşmeli ortaklarının ve yetkili personelinin) 4.2.7. maddesine uygun olarak elde ettiği fotoğrafları ve ses-video kayıtlarını, Müşterinin adını beyan ederek yada etmeyerek kullanabileceğini kabul etmektedirler. Müşterinin işbu Teklifi kabul etmesi ve işbu Sözleşmeye uygun olarak ödemenin yapması, Müşterinin ve (adına düzenlenmiş olan biletin (biletlerin) ücreti Müşterinin ödediği) Ziyaretçinin, işbu maddede belirtilen Uygulayıcının hakkını kabul ettiklerinin anlamına gelmektedir.

4.7. Ziyaretçiler, kendi mallarının kaybolmasıyla ilgili yapılan hareketleri dahil olmak üzere, kendi hareketleriyle malvarlığının tamamen yada kısmen kaybolmasından dolayı Aktivitenin normal gidişatını ihlal etmemeliler, Aktivitede bulunan kişiler için herhangi zorluklar/engeller/rahatsızlıklar çıkartmamalılar.

5. BİLETLER İÇİN YAPILAN ÖDEMELERİN İADESİ

5.1. Müşteri, Aktivitenin başlamasına 72 saatten geç olmamak kaydıyla, satın aldığı Biletten vazgeçebilir.

5.2. Müşteri Biletten vazgeçtiği durumda Uygulayıcı, Müşteriden biletin karşılığında aldığı tutarı, bilet için ödemenin alındığı elektronik ödeme sistemi aracılığıyla ve müşterinin ödemeyi yapmak için kullandığı aynı banka bilgilerine (elektronik cüzdana) iade edecektir.

5.3. Aktivite iptal edildiği durumda, Müşteriye 7 (yedi) gün içerisinde Biletin tam tutarı iade edilecektir. İndirimle satılan Biletin parası iade edildiğinde, bu indirim göz önüne alınacaktır.

6. MADDİ SORUMLULUKLAR VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ

6.1. Uygulayıcı, Müşterinin sunduğu bilgileri gerektiği şekilde tasdik etmemesi, asla tasdik etmemesi yada tasdikin geciktirilmesi nedeniyle, müşterinin Teklifin şartlarını herhangi bir başka şekilde ihlal etmesi nedeniyle kendisinin yada üçüncü tarafların sundukları hizmetlerin uygun olmamasından, yada tam olarak uygun olmamasından sorumlu değildir.

6.2. Uygulayıcı, Müşterinin Uygulayıcıya bağlı olmayan sebeplerden dolayı Aktiviteyi ziyaret etmemesi için sorumlu değildir.

6.3. Uygulayıcı, Aktivitenin Müşterinin beklentilerine ve onun şahsi fikirlerine uymamasından sorumlu değildir.

6.4. Uygulayıcı, Müşterinin Aktivite esnasında hasar gördüğü veya başka bir şekilde tamamen yada kısmen yok edildiği herhangi bir malından sorumlu değildir. Böyle durumlarda kaybolan malların sahibi (istediği durumda) kolluk organlarına ilgili başvuru yapabilecektir.

6.5. Uygulayıcı ve Müşteri, her türlü anlaşmazlıklarla ilgili görüşmeler yaparak uyumun sağlanması için her türlü çaba göstereceklerdir. Anlaşmazlıklar görüşmelerle çözülemediği durumda davalar, Uygulayıcının bulunduğu yerdeki mahkemeye sunulacaktır.

6.6. İşbu Sözleşme ve sözleşme esasında kurulan ilişkiler, Çek Cumhuriyetinin yürürlükte olan yasalarınca düzenlenmektedirler.

7. MÜCBİR SEBEPLER

7.1. Müşteri ve Uygulayıcı, işbu Sözleşmeye mücbir sebeplerin, yani sıradışı ve yer alan şartlar altında durdurulamaz durumların olan etkisi nedeniyle işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden sorumlu değildirler.

7.2. Mücbir sebepler durumlarının tanımı kapsamına özellikle: doğal kazalar, savaş, devletin geneli için etkileyen kriz, sektörde yada bölgede yer alan grevler, telekömünikasyon ve enerji şebekelerindeki arızalar, zararlı yazılımların etkisi, ayrıca üçüncü şahıslar tarafından yasadışı bir şekilde Taraflardan herhangi birine ait yazılıma ve/veya ekipmanlara izinsiz erişimin elde edilmesine ve/veya bu ekipmanların devre dışı bırakılmasına yönelik müdahaleler girmektedirler.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI

8.1. Müşteri, kayıt esnasında verdiği adının (“Kullanıcı adının”) ve parolasının gizli tutulmasından, ayrıca bu kıllanıcı adı ile parola vasıtasıyla yapılan tüm hareketler için sorumludur.

8.2. Uygulayıcı, müşterinin kimlik bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından izinsiz bir şekilde kullanılması için sorumlu değildir ve bundan kaynaklı zararları tazmin etmeyecektir.

9. UYGULAYICININ BİLGİLERİ:

Smile Expo s.r.o.

Adresi: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Prague

İD: 039 45 065

KDV mükellefi numarası: CZ03945065

Uygulayıcının bankası: Komerční banka, a.s.

BIC / SWIFT kodu: KOMBCZPPXXX

Hesabın sahibi: Smile Expo s.r.o.

Hesap türü: Cari hesap

CZK hesabı: 115-23200267/0100

IBAN CZK: CZ2501000001150023200267

ЕВРО hesabı: 115-23350257/0100

IBAN EURO: CZ4501000001150023350257

ABD doları hesabı: 115-3185880297/0100

IBAN USD: CZ6401000001153185880297

Elektronik posta adresi: client@smileexpo.eu

Iletişim bilgileri

Volodina Mariia

Ortaklık ve medya akreditasyonu sorumlusu

+420 234 280 626(ek. 141)live:m.volodina_1